Eerbetoon 25/11/'23

Op 25 november 2023 zal de Zeezenders van Vroeger dag in het Beatles/Elvis/

Zeezender museum in  Alkmaar worden gehouden. Die dag zal tevens worden stilgestaan bij het moeten missen van deze man met zijn prachtige schaalmodellen en ankedotes. 

Bericht van 20 juni 2023

Vandaag bereikte ons het verdrietige nieuws dat Hans Hettelder na een kort ziekbed is overleden.

Hans heeft vele schaalmodellen van de zenderschepen gemaakt en heeft (o.a.) daarmee een enorme  bijdrage geleverd aan het in stand houden van het gedachtengoed van de Zeezenders van vroeger.

Sinds zes jaar is zijn tentoonstelling van de schaalmodellen van de zeezenderschepen in het Zeezendermuseum in het Beatles & Elvis museum in Alkmaar te zien.

De mensen die hem spraken kunnen het allemaal beamen, hij kon je werkelijk alles over de schepen vertellen.

Een hele vriendelijke en lieve man die we vreselijk zullen missen.

Wij wensen zijn vrouw Edith, familie en vrienden veel sterkte toe met dit verlies.

De Zeezenders van vroeger